Behandling af personoplysninger

Personoplysninger
Miss Mary værner om din personlige integritet og tilstræber altid at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Det er Miss Marys mål at følge alle de til enhver tid gældende love og regler for personoplysningsbeskyttelse. Denne policy hjælper dig bl.a. til at forstå, hvilken slags informationer Miss Mary indsamler, og hvordan de anvendes. Ved at godkende policyen i forbindelse med køb eller afgivelse af oplysninger, giver du dit samtykke til behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.
Personoplysningsansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er Miss Mary of Sweden OÜ, Mahtra 30C, Tallinn City, Harju 13811, Estland


Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi vil behandle de personoplysninger, som du afgiver eller har afgivet til os, eller som vi har indsamlet på netstedet via cookies. De personoplysninger, som Miss Mary behandler, er dit navn, personnummer, postadresse, telefonnummer, elektroniske adresser, levering- og betalings- og indkøbsoplysninger, profilering baseret på adresse, samt oplysninger baseret på brug af digitale tjenester.


Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Oplysningerne kan bruges til identifikation, direkte markedsføring, kundeundersøgelser, nyhedsbreve samt til statistiske formål. Oplysningerne kan også bruges til udsendelser per post. sms og e-mail samt til markedsføring og information via telefon, medmindre du har modsat dig dette. Oplysningerne kan ligge til grund for, at Miss Mary - og i givet fald også vores samarbejdspartnere - skal kunne tilpasse indhold, annoncer og tilbud. Du kan når som helst kontakte os for at afbryde markedsføring over for dig som kunde.
Oplysningerne kan endvidere blive brugt til at analysere købevaner med det formål at forsyne dig med relevante oplysninger og markedsføring samt for at forbedre netstedet, betalingsløsningerne og betalingsprocesserne. Behandling med det formål at forbedre betalingsløsninger og betalingsprocesser kan omfatte behandling, hvor dine personoplysninger, bl.a. dit personnummer, overføres til andre virksomheder inden for Miss Mary-koncernen og tredjepartsleverandører for at indgå som analysegrundlag.
Dit personnummer vil også blive behandlet i forbindelse med køb på anmodning fra (eller på grund af krav fra) betalings- og kreditvirksomheder, som behøver dette i kreditoplysningsøjemed.
Anvendelsen af oplysningerne kan omfatte samkørsel med andre registre, både inden- og uden for EU samt at dine personoplysninger overføres til og behandles af andre virksomheder inden for Miss Mary-koncernen i ovennævnte øjemed i overensstemmelse med gældende love og regler. Oplysningerne kan også blive samkørt med eller deles med myndigheder eller vores samarbejdspartnere, til fx tryk eller distribution samt betalingsformidlere og kreditvirksomheder med henblik på betaling eller kreditoplysning. Miss Mary udviser altid den største forsigtighed ved sådanne lejligheder.
Personoplysningerne kan udleveres til Miss Marys samarbejdspartnere. Personoplysninger udleveres kun til myndigheder, når det kræves med støtte i lov eller myndighedsbeslutning.
Ved at godkende policyen på netstedet i forbindelse med køb eller afgivelse af oplysninger, giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger overføres til lande uden for EES.


Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
For at opbevare de personoplysninger, vi behandler, sikkert, har vi truffet flere sikkerhedsforanstaltninger: Vi har implementeret sikkerhedsrutiner og tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, så som certificeringsteknik for browsere. Endvidere har vi solide brandvægge og antivirusprogrammer til at beskytte og hindre utilsigtet adgang til netværket. Adgang til de steder, hvor personoplysningerne opbevares, er begrænset, og det kræves, at de ansatte identificeres for at få adgang.


Hvor længe gemmes mine personoplysninger?
Personoplysninger gemmes, så længe man har en igangværende brugerrelation og et stykke tid derefter eller i overensstemmelse med afgivet samtykke. Samtykket er gyldigt, indtil brugeren selv opsiger det, og det ophører ikke, hvis tjenesten ikke udnyttes, og samtykket er heller ikke afhængigt af eventuelle køb af produkter.
Dine oplysninger gemmes under alle omstændigheder aldrig længere end det, der er tilladt i henhold til gældende personoplysningslovgivning.


Adgang til, opdatering og korrektion af dine personoplysninger
I henhold til gældende lovgivning omkring personoplysninger har du ret til en gang hvert kalenderår gratis at få besked om, hvilke personoplysninger der behandles om dig, uanset hvordan disse er indsamlet. Hvis du ønsker sådanne oplysninger, skal du indgive en skriftlig anmodning til os. Anmodningen skal i henhold til den gældende lovgivning omkring personoplysninger indsendes underskrevet af dig per post til den adresse, der er angivet nedenfor under overskriften Kontakt.
Miss Mary vil sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis nogen af de oplysninger, du har givet til Miss Mary, ændres, fx hvis du skifter e-mailadresse, navn eller betalingsoplysninger, eller hvis du vil opsige din brugerkonto, bedes du venligst give Miss Mary korrekte oplysninger ved at sende en e-mail til Miss Mary. Du har ret til når som helst at forlange, at personoplysningerne rettes, blokeres eller slettes.
Dine personoplysninger behandles ikke til formål, der vedrører direkte markedsføring, hvis du modsætter dig en sådan behandling. Du har ret til når som helst at tilbagekalde et givet samtykke til behandling af personoplysninger. En sådan tilbagekaldelse begrænses til kun at gælde en del af behandlingen, for eksempel den der vedrører direkte markedsføring.


Links
Netstedet kan indeholde links til andre netsteder. Denne integritetspolicy gælder kun for dette netsted. Når du linkes til et andet netsted, bør du læse den personoplysningspolicy, der gælder for den pågældende side. Bemærk, at Miss Mary ikke påtager sig ansvaret for andre netsteders behandling af dine personoplysninger.


Ændringer i integritetspolicy
Miss Mary forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne integritetspolicy når som helst i den udstrækning ændringerne er nødvendige for at afhjælpe forstyrrelser eller for at opfylde nye juridiske eller tekniske krav. Alle ændringer af denne integritetspolicy vil blive publiceret på netstedet.


Cookies
På Miss Marys nedsted anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på den besøgendes computer, og som er mulige at bruge for at følge, hvad den besøgende foretager sig på netstedet.
Der findes to hovedtyper af cookies: 1) en permanent cookie bliver liggende på den besøgendes computer i en bestemt periode. 2) en sessionscookie gemmes midlertidigt i computerens hukommelse, mens en besøgende er inde på en netside. Sessionscookies forsvinder, når du lukker din browser ned.


Miss Mary anvender cookies for at forbedre netstedet for den besøgende fx ved at tilpasse netstedet efter den besøgendes ønsker, valg og interesser, kunne hjælpe dig med at holde styr på, hvilke varer du har lagt i din indkøbsvogn, kunne håndtere dine køb, sikre at den besøgende er logget ind på netstedet og derved slipper for at logge ind på hver eneste nye side, vedkommende besøger, for at kunne tilpasse vores tjenester, så du får reklame, som er relevant for dig, og for at kunne fuldføre vores forpligtelser ved køb.
Permanente cookies anvendes blandt andet til at gemme dine eventuelle personlige indstillinger hos Miss Mary, så du for eksempel slipper for at gentage visse valg hver gang, du besøger netstedet, samt for at tilpasse og gøre informationer og markedsføring så relevant som muligt for dig. Sessionscookies anvendes blandt andet med det formål at kunne registrere statistik over anvendelsen af netstedet.


Ved at godkende Miss Marys almene betingelser og/eller denne integritetspolicy og anvende Miss Marys netsted giver du dit samtykke til behandlingen af cookies i henhold til det, der siges her. Hvis du ikke accepterer, at der anvendes cookies, kan du blokere for cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille browseren sådan, at du bliver spurgt, hver gang Miss Marys netsted forsøger at placere en cookie på din computer. Via browseren kan også tidligere gemte cookies slettes; på netstedets hjælpesider kan du få nærmere oplysninger. Endvidere kan du når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.
Det er også muligt at regulere tilpasset annoncering i browseren, læs mere om dette på www.youronlinechoices.com


Kontakt
Kontakt i første omgang Miss Marys kundeservice via e-mail, info.dk@missmary.se. Du kan også kontakte kundeservice per telefon på tlf.: +45 898 70 625 (Svensk og engelsk talende personale)
Miss Marys personoplysningsansvarlige kan nås via brev til:
Personuppgiftsombudet
Miss Mary of Sweden OÜ,
Mahtra 30C
Tallinn City
Harju 13811
Estonia


Lov
Disse betingelser er underlagt og oprettet i overensstemmelse med lovene i Estland og anvendelse af FN's konvention om aftaler og internationale køb (CISG) er udtrykkeligt udelukket. Begge parter anerkender at underkaste sig Estlands retters ikke-eksklusive jurisdiktion, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav for at håndhæve dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse salgsbetingelser i Estland eller i det EU-land, hvor du bor.